מעונות סטודנטים
מעונות אוניברסיטת בר אילן

רמת גן

2 מבני מגורים המיועדים לשמש כמעונות סטודנטים

משרד אדריכלים:

פיק אדריכלים
מעונות מחקר אוניברסיטת בן גוריון
באר שבע
מבני מגורים המיועדים לשמש כמעונות סטודנטים.

משרד אדריכלים:

ליואי – דבוריינסקי אדריכלים