מבני ציבור

קרית הממשלה

נצרת עילית

מבנה ציבורי ממשלתי.

משרד אדריכלים:

ברעלי-לויצקי-כסיף אדריכלים

מגדל הספירלה

תל אביב

מגדל הספירלה הכולל עירוב שימושים ובכללם, משרדים, מסחר, מלון ומגורים.

משרד אדריכלים:

אדריכל משה צור
KPF – ניו יורק