ניקוז ותיעול – תשתיות

מובילאיי

הר חוצבים, ירושלים

קמפוס הכולל משרדים, מסחר, מעבדות, חדרי רווחה, ותעסוקה משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

משרד אדריכלים:

משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

מובילאיי

הר חוצבים, ירושלים

קמפוס הכולל משרדים, מסחר, מעבדות, חדרי רווחה, ותעסוקה משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

משרד אדריכלים:

משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

מובילאיי

הר חוצבים, ירושלים

קמפוס הכולל משרדים, מסחר, מעבדות, חדרי רווחה, ותעסוקה משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

משרד אדריכלים:

משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

מובילאיי

הר חוצבים, ירושלים

קמפוס הכולל משרדים, מסחר, מעבדות, חדרי רווחה, ותעסוקה משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

משרד אדריכלים:

משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

מובילאיי

הר חוצבים, ירושלים

קמפוס הכולל משרדים, מסחר, מעבדות, חדרי רווחה, ותעסוקה משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

משרד אדריכלים:

משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ