תאום מערכות (סופרפוזיציה)

מתחם עלית  Exchange

רמת גן

מתחם עלית הכולל עירוב שימושים ובכללם, מסחר, משרדים ומגורים.

משרד אדריכלים:

יסקי-מור-סיון אדריכלים

מגדל הספירלה

תל אביב

מגדל הספירלה הכולל עירוב שימושים ובכללם, משרדים, מסחר, מלון ומגורים.

משרד אדריכלים:

אדריכל משה צור
KPF – ניו יורק

מגדל הגימנסיה
תל אביב
מגדל מגורים בן 28 קומות

משרד אדריכלים:

אדריכל אבנר ישר

פסגות גן

רמת גן

מגדל מגורים בן 28 קומות.

משרד אדריכלים:

אדריכל משה צור

דלק מוטורס

לה גארדיה, תל אביב.

2 מגדלים הכוללים משרדים, תעסוקה ואולמות תצוגה.

משרד אדריכלים:

אדריכל אבנר ישר

דלתא

קיסריה

מבנה משרדים, תעשייה ולוגיסטיקה.

משרד אדריכלים:

אורבך הלוי אדריכלים

מעונות מחקר אוניברסיטת בן גוריון
באר שבע
מבני מגורים המיועדים לשמש כמעונות סטודנטים.

משרד אדריכלים:

ליואי – דבוריינסקי אדריכלים
מעונות מחקר אוניברסיטת בן גוריון
באר שבע
מבני מגורים המיועדים לשמש כמעונות סטודנטים.

משרד אדריכלים:

ליואי – דבוריינסקי אדריכלים
מלון ברנר 14

תל אביב

מלון בתל אביב.

משרד אדריכלים:

יואב מסר אדריכלים