מעונות אוניברסיטת בר אילן

רמת גן

2 מבני מגורים המיועדים לשמש כמעונות סטודנטים

משרד אדריכלים:

פיק אדריכלים
דילוג לתוכן