מעונות מחקר אוניברסיטת בן גוריון
באר שבע
מבני מגורים המיועדים לשמש כמעונות סטודנטים.

משרד אדריכלים:

ליואי – דבוריינסקי אדריכלים
דילוג לתוכן