מגדלי הצעירים

תל אביב

שני מגדלים המשלבים בתוכם משרדים ומגורים.

משרד אדריכלים:

יסקי-מור-סיון אדריכלים

דילוג לתוכן