חיזוק גשר קיים בתחנת כפר ברוך
תחנת שאיבה ממאגר מי קולחים אשר בסמוך לישוב כפר ברוך בעמק יזרעאל.
התחנה כולל הגשר בנוים בשנות ה-60 של מאה העבר. הגשר מיועד להגשת רכב כבד לתוך מבנה התחנה היה במצב הרוד וחוזק על ידי עיבוי עמודים וקורות הראשיות בבטון מזוין.
תכנון וליווי ביצוע : צוות מתכנני גלבוע מהנדסים יועצים אשר בעת תכנון וביצוע הפרויקט עבדו בתהל מהנדסים יועצים.
דילוג לתוכן