קו סומך שפרעם בקוטר "80 , קטע א'
ק. אתא
קו מי שתייה מצינורות פלדה בקוטר "80. הקו הינו חלק ממערכת החדשה המיועדת להעברת מים מותפלים ממתפיל גליל מערבי למאגר רחלי ברזילי מזרחית לקיבוץ רמת יוחנן.
תכנון וליווי ביצוע : צוות מתכנני גלבוע מהנדסים יועצים אשר בעת תכנון הפרויקט עבדו בתהל מהנדסים יועצים
דילוג לתוכן