מאגר מים מטופלים במט"ש קריית גת בנפח 50000 מ"ק
מכון טיפול במי שפחים קריית גת
המאגר מיועד לאיסוף מי קולחים מטופלים לשימוש חקלאי באיזור קריית גת.
תכנון וליווי ביצוע : צוות מתכנני גלבוע מהנדסים יועצים אשר בעת תכנון וביצוע הפרויקט עבדו בתהל מהנדסים יועצים.
דילוג לתוכן