בריכת מי שתיה עוז בנפח 7500 מ"ק
מזרחה כקילומטר אחד בכביש 66 מהישוב גבעת עוז.
בריכת בטון דרוך הוקמה בשנת 2023
תכנון וליווי ביצוע : צוות מתכנני גלבוע מהנדסים יועצים.
דילוג לתוכן