בריכת מי שתיה חנניה בנפח 10000 מ"ק
בשטח הישוב כפר חנניה , מערבה מהר קדרים. הבריכה מיועדת להספקת מים לצרכנים באיזור הגליל
בריכת בטון דרוך הוקמה בשנת 2016
תכנון וליווי ביצוע : צוות מתכנני גלבוע מהנדסים יועצים, אשר בעת תכנון והקמת הבריכה עבדו בתהל מהנדסים יועצים
דילוג לתוכן